- Improved Living -

Impolin slutar distribuera Cleanmarine

Sedan 2017 har Impolin varit distributör av Cleanmarine For Women och Cleanmarine MenoMin i Sverige. Produkterna har tillgängliggjorts via en egen hemsida samt apotek. På Impolins initiativ har detta distributionsuppdrag nu avslutats och försäljningen upphörde den 31 december 2021. Produkter kan dock finnas kvar på apotek ett tag framöver.

Gällande produkten Cleanmarine For Women har en ny distributör, Nordic Consumer Health, tagit över, med start i februari 2021. För Cleanmarine MenoMin finns däremot för närvarande ingen distributör i Sverige.