- Improved Living -

Improved Living, now by Navamedic AB!

Impolin AB har per den 30 November 2023 fusionerats in i Navamedic AB. Navamedic AB är ett norskt läkemedelsbolag, som har sitt svenska huvudkontor utanför Göteborg. Varumärkesportföljen innehåller såväl egna varumärken som internationella distributionsuppdrag.

Impolin ABs kontor i Täby fungerar nu som Navamedics kontor i Stockholmsområdet och nås via 08-544 999 00 eller contact@navamedic.com

För mer information och andra kontaktvägar, se Navamedic.com.

NAVAMEDIC AB | GÖTEBORGSVÄGEN 74, 433 63 SÄVEDALEN | INFOSE@NAVAMEDIC.COM