- Improved Living -

Improved Living, now by Navamedic AB!

Impolin AB har per den 30 November 2023 fusionerats in i Navamedic AB. Navamedic AB är ett norskt läkemedelsbolag, som har sitt svenska huvudkontor utanför Göteborg. Varumärkesportföljen innehåller såväl egna … Läs mer