- Improved Living -

Integritetsskyddspolicy

Impolin värnar användarnas integritet. All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild individ är att betrakta som personuppgifter. Bland annat följande är därmed att betrakta som personuppgifter: namn, adress, telefonnummer och epostadress.

Insamling och hantering av personuppgifter

Aktiv insamling av personuppgifter sker när användare lämnar ifrån sig information till oss eller ger ett medlemskap eller annan organisation rätt att skicka sådan information till Impolin AB.

Impolin samlar in personuppgifter för att kommunicera med samt fullgöra våra åtaganden gentemot användaren eller kunden. Uppgifterna kan i vissa fall hanteras av Impolins samarbetspartners, med samma syften. Personuppgifterna kan dessutom komma att användas vid uppföljning samt marknadsföring, men då enbart av Impolin AB eller för Impolins räkning. Impolin säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Personuppgiftsansvarig är Impolin AB, Kanalvägen 15, 183 38 Täby, 08-544 999 00, contact@navamedic.com, organisationsnummer 556664-0834. Om du har frågor om, vill radera eller ändra eventuella personuppgifter som Impolin AB har fått eller samlat in om dig, är du välkommen att kontakta oss per mail eller telefon 08-544 999 00.